Mini Koszyk

KATEGORIE
Regulamin sklepu www.MEMI.eu

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Zakres działalności Sklepu internetowego: sprzedaż wysyłkowa z wykorzystaniem strony internetowej artykułów odzieżowych i tekstylnych.
1.2. Sklep internetowy www.memi.eu (dalej Witryna) jest własnością: MEMI Daria Górniak, ul. Klimasa 37C/26, 50-515 Wrocław. Działalność Gospodarcza jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Wrocław- Krzyki pod numerem NIP 615 19 36 984, zwana dalej Usługodawcą.
1.3. Dostępność towaru w Sklepie stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.

1.4. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny (w tym użytkownik który dokonał założenia konta w Sklepie) który złożył Zamówienie (dalej zwany „Klientem”).

1.5. W celu przeglądania treści Sklepu- usługodawca nie wymaga od użytkownika sieci podawania jakichkolwiek danych.

1.6. Klient dokonujący Zamówień w celach prywatnych (Zamówienia nie związane z działalnosią gospodarczą lub zawodową) w dalszej części Regulaminu jest zwany „Konsumentem”.

1.7. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem +48 694 192 923 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 oraz pod adresem poczty elektronicznej biuro@memi.eu. Cena za połączenie według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący, jak dla połączeń komórkowych do sieci T-mobile.

1.8. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sklep Memi.

1.9. Umowa sprzedaży może dotyczyć towarów prezentowanych w Witrynie i znajdujących się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.

1.10. Usługodawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.

1.11. Realizacja Zamówień odbywa się zgodnie z cenami obowiązującymi w dniu złożenia Zamówienia przez Konsumenta. Ceny podane są przy zdjęciu lub w opisie produktowym. Zamówienia złożone przez pozostałych Klientów niebędących Konsumentami (w szczególności zawierające NIP, dane przedsiębiorców), realizowane są według cen wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia przez Sklep.

1.12. Sklep internetowy realizuje Zamówienia z wysyłką do wszystkich krajów świata. Przy Zamówieniach z zagranicy - warunki wysyłki - w szczególności koszty i czas dostawy uzgadniane są indywidualnie. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem mailowo lub telefonicznie.

1.13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE

2.1. Sklep Memi umożliwia składanie Zamówień zarówno w przypadku wcześniejszej rejestracji konta w Witrynie jak i bez rejestracji.

2.2. Do rejestracji konta niezbędny jest adres e-mail.

Osoba rejestrująca się akceptuje Regulamin Sklepu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.

Zakończenie rejestracji następuje w momencie wyboru przycisku „Zarejestruj się” na stronie rejestracji lub zaznaczeniu opcji "Utwórz konto" podczas składania Zamówienia.

2.3. Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzymuje konto, które umożliwia identyfikacje czynności wykonywanych w Witrynie, w szczególności składanie Zamówień.

Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzymuje maila potwierdzającego z informacją o nazwie użytkownika oraz automatycznie nadanym haśle (hasło można zmienić w panelu Klienta), a także link pod którym loguje się do konta.

2.4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

2.5. Rejestracja i usługa konta jest bezpłatna.

2.6. Użytkownik konta, ma prawo bez podania przyczyny usunąć konto. W tym celu niezbędne jest przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres biuro@memi.eu. Jednakże rezygnacja z konta nie ma wpływu na wcześniej złożone Zamówienie potwierdzone przez Usługodawcę.

2.7. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

2.8. Użytkownik po zalogowaniu się na swoje konto ma możliwość sprawdzania swoich Zamówień, zarządzania adresami płatności i wysyłki, a także zmieniania hasła i szczegółów konta.

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. Złożenie Zamówienia następuje w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Sklep Memi, które jest realizowane za pośrednictwem Witryny Memi.eu przy użyciu sieci Internet.

Złożenie Zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z oświadczeniem woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez Klienta towarów, spośród aktualnie dostępnych w Witrynie i za cenę stanowiącą sumę wszystkich wybranych towarów plus koszty przesyłki.

3.2. Wybrane przez Klienta towary są umieszczane w koszyku. Koszyk można w każdej chwili sprawdzić i zaktualizować.

3.3. Zamówienia można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Będą one jednak realizowane w dni robocze.

3.4. Klient ma prawo modyfikować Zamówienie do momentu wyboru przycisku "Kupuję i płacę" - dotyczy to zarówno wyboru produktów, jak i danych adresowych do wysyłki towaru czy wystawienia FV.

3.5. Składanie Zamówień w Sklepie: po wyborze wszystkich produktów, Klient wybiera przycisk "Przejdź do kasy", a następnie wybiera sposób płatności i adres dostawy, może wpisać dane do wystawienia Faktury VAT, kończy składanie Zamówienia wybierając "Kupuję i płacę". Wówczas Zamówienie otrzymuje Usługodawca do potwierdzenia.

3.6. Klient dokonując zakupu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.7. Przed wyborem przycisku "Kupuję i płacę", Klient zobowiązany jest zapoznać się z:

- głównymi cechach towaru prezentowanego do sprzedaży

- danymi adresowymi i kontaktowymi Usługodawcy

- cenami towarów i dostawy, obejmujących wszystkie podatki

- sposobem i terminem dostawy

- warunkami, procedurze i adresie reklamacji

- warunkami (w tym kosztach) zwrotu towaru, a także obowiązku dostarczenia towaru bez wad.

3.8. Usługodawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta w Witrynie internetowej (po wyborze przycisku "Kupuję i płacę"), a także prześle potwierdzenie na maila wskazanego przez Klienta. W potwierdzeniu będzie ujęte:

- dane usługodawcy: adres, telefon kontaktowy, dane do przelewu

- lista zamówionych towarów wraz z cenami jednostkowymi

- łączna kwota Zamówienia (netto i brutto)

- numer Zamówienia

- sposób dostawy i płatności

- dane Klienta.

3.9. Do Zamówienia zostanie dołączona faktura lub paragon, stanowiąca potwierdzenie zakupu. Faktura może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na podany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Paragon zostanie dołączony do przesyłki. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.).

3.10. Usługodawca będzie się kontaktował z Klientem mailowo lub telefonicznie w związku ze złożeniem bądź realizacją Zamówienia.

3.11. Zamówienie zostanie wysłane na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

3.12. W przypadku stwierdzenia przez Klienta nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sklepem pod adresem biuro@memi.eu

3.13. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Zamówienie wolne od wad.

3.14. Klient nie musi potwierdzać złożonego Zamówienia w żaden sposób. Potwierdzeniem złożenia Zamówienia będzie odnotowanie wpłaty na koncie bankowym Sklepu internetowego Memi.eu lub odnotowanie płatności w panelu płatności internetowych PayPal lub Przelewy24.

§ 4. FORMY PŁATNOŚCI W SKLEPIE WWW

4.1. Sklep Memi.eu umożliwia Klientowi wybór jednej z poniższych form płatności:

- przelew tradycyjny

- płatność online za pośrednictwem Systemu PayPal. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się bezpośrednio z PayPal. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayPal oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie internetowej PayPal. Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta Regulaminu tych usług. Warunki świadczenia tych usług dostępne są w Witrynie internetowej PayPal.

- płatność online za pośrednictwem Systemu Przelewy24. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się bezpośrednio z Przelewy24. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu Przelewy24 oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie internetowej Przelewy24. Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta Regulaminu tych usług. Warunki świadczenia tych usług dostępne są w Witrynie internetowej Przelewy24.

§ 5. ZAMÓWIENIA I WYSYŁKA

5.1. Klient na wpłatę należności ma 5 dni, po tym czasie Zamówienie zostanie anulowane. Klient o anulowaniu Zamówienia zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.

5.2. Usługodawca rozpoczyna realizację Zamówienia w chwili zaksięgowania należności na koncie bankowym Usługodawcy. Jeśli płatność była realizowana za pośrednictwem systemu PayPal lub Przelewy24- Usługodawca rozpoczyna realizację Zamówienia w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności.

5.3. Wszystkie Zamówienia są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient od Usługodawcy otrzyma e-mail z informacją, że Zamówienie zostało zrealizowane i wysłane wraz z numerem przewozowym, który umożliwi śledzenie przesyłki.

5.4. Wycofanie złożonego Zamówienia jest możliwe jedynie e-mailem pod adresem biuro@memi.eu. Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 7 Regulaminu.

5.5. Jeśli w magazynie Sklepu zamówiony towar nie będzie dostępny, Sklep skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i zaproponuje inny termin realizacji Zamówienia w całości lub w części. W przypadku gdy Klientowi nie będzie odpowiadać inny termin realizacji – Klient ma prawo anulować Zamówienie.

5.6. W przypadku gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa z powodu braku produktów w magazynie, a usługodawca nie będzie mógł nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 5 dni – Zamówienie zostanie anulowane. W przypadku gdy Klient uregulował już płatność za Zamówienie, pieniądze zostaną zwrócone na ten sam rachunek bankowy, z którego zostały zaksięgowane na koncie Usługodawcy. Klient zostanie poinformowany o anulowaniu Zamówienia mailem lub telefonicznie.

5.7. W przypadku wysyłki za granicę koszty wysyłki i termin dostawy są ustalane indywidualnie. W tej sprawię prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@memi.eu

§ 6. ZWROT ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW

6.1. Konsument ma prawo do zwrotu zamówionych produktów za pośrednictwem Witryny internetowej, czyli do odstąpienia od umowy sprzedaży. Prawo zwrotu zamówionych towarów przysługuje Konsumentowi w ciągu 30 dni od dnia zrealizowania zamówienia (data dostarczenia przez firmę kurierską). Konsumet nie musi podawać przyczyny zwrotu zamówionego towaru.

6.2. Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktów w stanie niezmiennym na adres: MEMI Daria Górniak, ul. Klimasa 37C/26, 50-515 Wrocław.

6.3. Koszt odesłania zwracanych towarów w całości pokrywa Konsument.

6.4. Usługodawca zwróci Konsumentowi kwotę za zamówienie w terminie 14 dni od momentu dostarczenia dowodu zakupu, formularza zwrotu i produktów w stanie nienaruszonym (czas liczony od momentu dostarczenia ostatniego elementu).

6.5. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w formularzu zwrotu albo na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.

6.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych towarów w wyniku odstąpienia od umowy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W przypadku, gdy zwrócone produkty będą nosić ślady użytkowania Usługodawca odeśle je ponownie Konsumentowi na jego koszt.

6.7. Usługodawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

§ 7. REKLAMACJE PRODUKTÓW

7.1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.

7.2. Składanie reklamacji: Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą pod adresem poczty reklamacje@memi.eu przekazując wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (opis reklamacji, zakres reklamacji), konieczne jest załączenie zdjęcia wadliwego towaru. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: MEMI Daria Górniak, ul. Klimasa 37C/26, 50-515 Wrocław. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Usługodawca powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

7.3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie usunie wadę lub wymieni towar wadliwy na wolny od wad, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy przez wskazanego przez Usługodawcę kuriera. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.4. W przypadku, gdyby w wyniku zmiany Państwa położenia produktu, koszty dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy były wyższe, niż gdyby produkt pozostał w Państwie pierwotnego dostarczenia produktu, Klient ma prawo otrzymać zwrot kosztów dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy do wysokości obliczonej według stawek dostarczenia produktu obowiązujących na terenie Państwa pierwotnego dostarczenia produktu.

7.5. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, towar zostanie niezwłocznie odesłany Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.

7.6. Usługodawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

7.7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8. ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI

8.1. Sprzedawca na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.

8.2. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta: nazwisko i imię, adres do wysyłki produktów, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

8.3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub jego partnerów.

8.4. Do rozstrzygnięcia reklamacji Klient powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej.

8.5. W celu dostarczenia Zamówienia- dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności.

8.6. Sprzedający przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Klienta w celach technicznych i statystycznych.

8.7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także uzasadnionego żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

8.8. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

8.9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin Obowiązuje od dnia 01.04.2017r.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

9.3. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo.

9.4. Spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem, a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd, miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

9.5. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych, mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9.6. Wszystkie zdjęcia zamieszczone w Witrynie chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody administratora.

9.7. Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny Memi.eu, bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.

9.8. Korzystanie w sposób prawidłowy z Witryny wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane normy:

- ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli

- dostęp do sieci Internet

- przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari w wersji najnowszej, z włączoną obsługą plików Cookies

- posiadanie poczty elektronicznej

9.9. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy: dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W razie zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym Usługodawcę, poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach Rejestracji.

9.10. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Witrynie informacji o zmianie Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów którzy dokonali Rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Korzystanie z Konta przez Konsumenta oznacza akceptację zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Usługodawcy przed jej wejściem w życie.

9.11. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej, naruszania Regulaminu przez Klienta, braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Konsumenta w terminie 90 dni od powiadomienia o zmianie.